Moeder gaat naar spoed naar het ziekenhuis om te bevallen – en 7 dagen later, gebeurt het opnieuw

Volgens de People’s Daily Online, schokte een vrouw uit de Chinese stad Yichang, Chen, de wereld door iets wat onmogelijk lijkt. Ze is binnen één week twee keer bevallen.

Chen en haar man trouwden in 2012 en wisten meteen dat ze een gezin wilden. Chen had moeite om zwanger te raken, maar na een vruchtbaarheidsbehandeling, kreeg het echtpaar het goede nieuws dat Chen zwanger was van een drieling: een jongen en twee meisjes.

21 februari 2016 was de dag waar Chen en haar man naar hadden uitgekeken. Chen ging naar het ziekenhuis nadat haar vliezen waren gebroken, en even later schonk Chen het leven aan een jongetje. De jongen was te vroeg geboren en woog slechts 1 400 gram.

Pixabay
Pixabay

Toen gebeurde er iets wat niemand had verwacht. Chen’s weeën verdwenen kort nadat ze haar zoon in de wereld had gebaard, hoewel de twee meisjes dienog niet geboren waren.

Chen’s vroedvrouw, al meer dan 20 jaar in het vak zat, vertelde dat ze nog nooit zoiets in haar hele carrière had meegemaakt.

In deze bijzondere situatie, besloten de artsen dat ze naar Chen’s lichaam zouden luisteren en daarom bleven de meisjes zo lang mogelijk in de baarmoeder, want Chen was nog maar in week 30 van de zwangerschap.

Het zou een week duren voordat Chen opnieuw weeën kreeg, en op 28 februari 2016 zagen de beide meisjes het daglicht. Alle drie de kinderen waren gezond.

Pixabay
Pixabay

Maar hoe kon dit? Vroedvrouw Chen Aihua legde uit dat de drieling bestond uit twee kinderen (de zusjes) die een placenta deelden en één kind (de jongen) die een eigen placenta had.

“Ik zit al meer dan 20 jaar in het vak. Dit is de eerste keer dat ik iemand heb begeleid, die twee geboorten heeft ondergaan binnen een week”, vertelt Chen Aihua.

Omdat de drieling te vroeg werd geboren, bleven ze nog even in het ziekenhuis ter observatie.